MA2J00

Schéma zapojenia

Montážny otvor

Potvrdenie voľby

Modré